Ambasadorowie szkoły


.........
Ambasador Szkoły – to tytuł przyznawany przez Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Marszewie za wszechstronne reprezentowanie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Marszewie w środowisku lokalnym oraz kreatywne promowanie innowacyjnej misji i wizji szkoły.

Tytuł otrzymują uczniowie, którzy wyróżniają się szczególnym zaangażowaniem w reprezentowanie Szkoły na wielu płaszczyznach życia szkolnego i pozaszkolnego.

- 2014 r.  -Kałużny Adrian

- 2015 r.  – Sołtysiak Marcin

- 2016 r.  – Rogacki Przemysław

- 2018 r. – Waliszewski Gwidon

- 2019 r. – Cierlaczyk Paweł

- 2020 r. – Mazur Monika

- 2021 r. – Kasołka Jakub

 

.......... ............. ............ ............ ........... .............. ............. ............ ............... .......... .......... ........... .............. ............. .......... ............ ...........