Honorowi członkowie


........
Członek  honorowy  - to  tytuł przyznawany w  uznaniu  zasług  dla  działalności  Stowarzyszenia  Absolwentów  i  Sympatyków  Szkoły  Rolniczej  w  Marszewie.

- 2016 – Kolański Jan

- 2017 – Rak Tadeusz

- 2017 – Konarczak Józef

- 2021 – Józefiak Dariusz

 

.......... ............. ............ ............ ........... .............. ............. ............ ............... .......... .......... ........... .............. ............. .......... ............ ...........