Tabla Szkolne wersja elektroniczna

.......... ............. ............ .....

Rok ukończenia Szkoła Pokaż ▼
1967 Technikum Rolnicze TR
Technikum Rolnicze TR
Technikum Rolnicze TR
1968  Technikum Rolnicze TR
1969 Technikum Rolnicze TR
1970 Korespondencyjne Technikum Rolnicze KTR
Technikum Rolnicze TR
1971 Korespondencyjne Technikum Rolnicze KTR
Korespondencyjne Technikum Rolnicze KTR
Technikum Rolnicze TR
1972

 

Korespondencyjne Technikum Rolnicze KTR
Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
1973 Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
1974 Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
1975 Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
1976 Telewizyjne Technikum Rolnicze TTR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
1977  Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
1978 Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
 Technikum Rolnicze TR
Wieczorowe Technikum Rolnicze TR
Technikum Rolnicze TR
1979 Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
Wieczorowe Technikum Rolnicze WTR
Technikum Rolnicze TR
1980 Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
Technikum Rolnicze TR
Technikum Rolnicze -zaoczne TR
Technikum Rolnicze - wieczorowe TR
1981 Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
Policealne Studium Mechanizacji Rolnictwa PSMR
Policealne Studium Mechanizacji Rolnictwa PSMR
Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
Technikum Rolnicze - wieczorowe TR
1982 Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
1984 Wieczorowe Technikum Rolnicze WTR
1986 Technikum Rolnicze TR
Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
Technikum Rolnicze TR
Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
1989 Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
1995 Technikum Rolnicze TR
1992 Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
1996  Technikum Rolnicze TR
Organizacja Rynku Rolnego ORR
Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
1997  Technikum Rolnicze TR
Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
1999 Technikum Technologii Żywności TTŻ
2000 Technikum Technologii Żywności TTŻ
2001  ZaoczneTechnikum Rolnicze TR
2002 Zaoczne Technikum Rolnicze TR
Zaoczne Technikum Rolnicze -  a TR a
Zaoczne Technikum Rolnicze -  b TR b
Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
Technikum Technologii Żywności TTŻ
2003  Technikum Rolnicze   TR
Liceum Agrobiznesu LA
2004 Liceum Techniczne Elektroniczne LTEl
Zaoczne Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
Technikum Agrobiznesu TAg
Liceum Techniczne Ekonomiczno - Administracyjne a LTEA
Liceum Techniczne Ekonomiczno - Administracyjne b LTEA
Technikum Technologii Żywności TTŻ
2005 Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
Technikum Technologii Żywności TTŻ
Liceum Profilowane Elektroniczne LEl
Liceum Profilowane Ekonomiczno - Administracyjne LPE/A
Zaoczne Technikum Rolnicze - Dobrzyca TR
Technikum Agrobiznesu TAg
Zaoczne Technikum Rolnicze- Rokutów TR
2006 Szkoła Policealna dla Dorosłych SP
Szkoła Policealna dla Dorosłych SP
Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
Technikum Technologii Żywności TTŻ
Liceum Profilowane Ekonomiczno - Administracyjne LPE/A
Liceum Profilowane Elektroniczne LEl
2007 Technikum Mechanizacji Rolnictwa   TMR
Technikum Agrobiznesu TAg
Liceum Profilowane Elektroniczno - Ekonomiczne LPE/El
2008 Technikum Mechanizacji Rolnictwa  a TMR
Technikum Mechanizacji Rolnictwa  b TMR
Technikum Rolnicze i Technikum Technologii Żywności TR/TTŻ
Zaoczne Technikum Rolnicze TR
2010 Technikum Mechanizacji Rolnictwa  a TMR
Technikum Mechanizacji Rolnictwa  b TMR
 Technikum Rolnicze TR
Technikum Technologii Żywności TTŻ
2011 Technikum Mechanizacji Rolnictwa  a TMR
Technikum Mechanizacji Rolnictwa  b TMR
Technikum Weterynarii TW
Technikum Uzupełniające dla Dorosłych TUM
2012 Technikum Mechanizacji Rolnictwa  a TMR
Technikum Mechanizacji Rolnictwa  b TMR
Technikum Weterynarii TW
 Technikum Rolnicze i  Technikum Żywności TR/IŻ
2013 Technikum Architektury Krajobrazu T A
Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
Technikum Weterynarii TW
2014 Technikum Architektury Krajobrazu TA
Technikum Weterynarii, Logistyki TW,L
Technikum Mechanizacji Rolnictwa TM
2015 Technikum Architektury Krajobrazu, Weterynarii TW,L
Technikum Logistyki , Dietetyki TL,D
Technikum Mechanizacji Rolnictwa TM
2016 Technikum Weterynarii, Dietetyki TW,D
Technikum Architektury Krajobrazu, Logistyki TA,L
Technikum Mechanizacji Rolnictwa TMR
2017 Technikum Mechanizacji Rolnictwa,  Technikum Architektury Krajobrazu TMR,TAK
2018 Technik Mechanizacji Rolnictwa TMR
Techniku Weterynarii,  Technik Logistyki TW, TL
Technik Mechanizacji Rolnictwa,
 Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
TMR
TUiSEO
2019 Technik Architektury Krajobrazu, Technik Weterynarii,
 Technik Technologii Żywności
TAK, TW,
TTZ
Technik Logistyk, Technik Mechanizacji rolnictwa,
Technik Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej
TL, TMR
TUiSEO
Technik Mechanizacji Rolnictwa, TMR
2022 Technik Architektury Krajobrazu TAK