65 Lecie Szkoły    
Moc wspomnień 65-lecia naszej Szkoły za nami!
 
Dwa dni świętowaliśmy Jubileusz 65 – lecia istnienia szkoły, 27 i 28 maja 2022 roku . Była to wspaniała okazja do spotkań po latach. Był śmiech, były wzruszenia i moc atrakcji. Całość rozpoczęła część oficjalna w auli szkolnej, gdzie absolwenci uczestniczyli we mszy świętej, następnie włączyli się do biesiady przygotowanej przez młodzież szkoły. Po części oficjalnej nastąpiły spotkania w klasach, wspólne zdjęcia i piknik taneczny.
 
W piątek 27 maja gościliśmy Sekretarza Stanu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który z dużym zainteresowaniem przyglądał się temu, jak rozwinęła się szkoła od roku 2018.  Ryszard Bartosik był zdumiony jej zasobami, postawą uczniów i ich osiągnięciami, czemu dał wyraz w swoim przemówieniu.
 
Sobota, mimo niesprzyjającej aury, była dniem wspomnień, wzruszeń i refleksji. Absolwenci z entuzjazmem spacerowali po szkole, zatrzymywali się w klasach, zasiadali w ławach szkolnych, wzruszali się, wspominali. Na korytarzach szkolnych zrobiło się gwarno jak za dawnych lat. Komentowali dawni jej uczniowie: Nie przeszkadza deszcz, gdy w sercu jaśnieje słońce, podkreślali.
I z perspektywy dziś uczących, możemy temu twierdzeniu przyklasnąć, bo śmiechom nie było końca. To był bardzo udany jubileusz.

Prezentujemy listę uczestników zjazdu < lista  >  i plakat   < plakat > .

Foto relacja z uroczystości 65  Lecia Naszej Szkoły

           
....... ...... ....... ....... ......... ......... ........ ......... .......... ........... .......... ............ ............. ............ ........ ........ ......<... ......... ......


 

 

     Spotkanie opłatkowe      

           
             
To po raz drugi 20 grudnia 2018 roku Stowarzyszenie Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Marszewie we współpracy z dyrekcją szkoły, zorganizowało spotkanie wigilijne. W spotkaniu licznie brali udział nauczyciele, pracownicy, wychowankowie internatu i samorząd uczniowski oraz rodzice. Na spotkanie przybyli zaproszeni  goście: przewodnicząca Rady Miasta i Gminy Pleszew Adela Grala-Kałużna, wicestarosta powiatu pleszewskiego Damian Szwedziak, ksiądz prałat Henryk Szymiec, prezes S.A. Spomasz Pleszew  Tadeusz Rak, przedstawiciele KRUS – Jolanta Pankowiak i Radosława Radomski .
              

                                                                                                                                                                                

Foto relacja

 

     
     
....... ...... ....... ....... ......... ......... ........ ......... .......... ........... .......... ............ ............. ............ ........ ........ ......<... ......... ......
 

 

  Spotkanie organizacyjne Zjazdu Absolwentów

           

„Wspomnienia żyją dopóty, dopóki do nich wracamy.

A rozkwitają tym wspanialej, im więcej serca wkładamy w ich pielęgnowanie”
 

Ewa Glińska

 

                   25 lutego 2017r. przedstawiciele absolwentów Szkoły Rolniczej w Marszewie uczestniczyli w spotkaniu organizacyjnym do Zjazdu Absolwentów Szkoły Rolniczej w Marszewie, które odbędzie się 23 września 2017r. Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Marszewie Krzysztof Koszela, wiceprezes Zbigniew Nawrocki oraz dyrektor Zespołu Szkół Przyrodniczo-Politechnicznych CKU w Marszewie Grażyna Borkowska przedstawili szczegóły planowanego wydarzenia. Spotkanie było jedynie namiastką czekających nas we wrześniu wzruszeń i emocji. Zapraszamy serdecznie wszystkich absolwentów do udziału w 60-leciu Szkoły!

                                                                                                                                                                            

Foto relacja

 

   
       
....... ...... ....... ....... ......... ......... ........ ......... .......... ........... .......... ............ ............. ............ ........ ........ ......<... ......... ......
 

 

     60 LECIE SZKOŁY      

           
             
Nasza Szkoła przeżyła niezwykły dzień, Uroczystość 60- lecia Szkoły  która odbyła się 23 września 2017 roku. Od godziny 1000 absolwenci szkoły rejestrowali  się w budynku głównym szkoły, gdzie otrzymali pamiątki okolicznościowe.

        
O godz. 1200 rozpoczęła się  w kościele Ścięcia Świętego Jana chrzciciela w Pleszewie msza św. którą sprawowali: ks. prałat Henryk Szymiec, oraz księża absolwenci: ks. Piotr Bamberski, ks. Krystian Michalak i księża katecheci.


       W auli szkolnej o godz. 1400  
rozpoczęła część oficjalna która zgromadziła kilka pokoleń Absolwentów, nauczycieli, pracowników szkoły. Uroczystości  otworzyła pani Dyrektor  Grażyna Borkowska słowami " W imieniu całej społeczności szkolnej oraz Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej witam wszystkich przybyłych na dzisiejszy Jubileusz.  Cieszę się że przyjęliście Państwo nasze zaproszenie i będziecie  z nami w dniu dzisiejszym.

        W Uroczystościach Jubileuszowych wzięli udział zaproszeni goście Pan/Pani: Piotr Kaleta - Poseł  na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej,  Krzysztof Błaszczyk - wicekurator Oświat  w Poznaniu, Leszek Bierła - radny Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, Monika Kozłowska  - Prorektor Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Krzysztof Adamkiewicz - dyrektor Agenci Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Starosta Powiatu Pleszewskiego Maciej Wasielewski,  Przewodniczący Rady Powiatu  Mirosław Kuberka, zastępca burmistrza miasta i gminy Pleszew Arkadiusz Ptak,  Przewodniczący Rady Miasta i Gminy Pleszew Olgierd Wajsnis, Wójt Gminy Gizałki Robert Łoza, asystentka Posła do Parlamentu Europejskiego Andrzeja Grzyba- Agnieszka Walczak, emerytowany dyrektor szkoły Kazimierz Jakubczak,  emerytowani nauczyciele, pracownicy administracji i obsługi, Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Marszewie  Krzysztof Koszela, Przewodniczący Rady Rodziców Absolwentów Szkoły Tomasz Górecki, Pracownicy Pedagogiczni i niepedagogiczni szkoły, uczniowie naszej szkoły, przedstawiciele instytucji, stowarzyszeń, zakładów pracy z którymi szkoła współpracuje, którzy wspierają nas zarówno zarówno w  trudnej pracy pedagogicznej, jak i sponsorując nasze przedsięwzięcia.
        
         Podczas uroczystości zaprezentowali się uczniowie Szkoły w programie artystycznym, który nadał spotkaniu biesiadny charakter.
  Na zakończenie oficjalnych uroczystości  pani Dyrektor Grażyna Borkowska odczytała listy gratulacyjne.

        Absolwenci udali się do budynku głównego na spotkania w klasach.  Następnie spotykali się z nauczycielami i wychowawcami. Zwiedzali Szkołę oraz Izbę Pamięci.  Rozmowom nie było końca.

        W atmosferze wspomnień minionych lat o godz. 1800 rozpoczęła się część biesiadna która obejmowała: zabawę przy orkiestrze,  dalsze spotkania
 wychowanków ze swoimi nauczycielami, nie kończące się rozmowy i zabawa trwała do do białego rana.

Kliknij link do sprawozdania z uroczystości:   60 LECIE SZKOŁY                                                                                                                                                                               

             
....... ...... ....... ....... ......... ......... ........ ......... .......... ........... .......... ............ ............. ............ ........ ........ ......<... ......... ......
 

 

  Nadanie tytułu Członka Honorowego

           
              W dniu 3 kwietnia 2016 r. na Walnym Zebraniu Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Marszewie
nadano tytułu członka honorowego Panu Janowi Kolańskiemu w uznaniu zasług dla działalności Stowarzyszenia. Barbara i Jan Kolańscy reprezentowali absolwentów podczas uroczystości wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru Szkoły.
               Jan Kolański był sponsorem strategicznym Zjazdu z okazji 50–lecia Szkoły Rolniczej w Marszewie, a na 55–lecie ufundował dla orkiestry szkolnej (jako były członek) 3 instrumenty muzyczne – trąbki. Ponadto zawsze wspierał liczne imprezy organizowane przez Stowarzyszenie i Szkołę poprzez stoiska ze słodyczami i napojami firmy Colian. Serdecznie dziękujemy za wieloletnią współpracę na rzecz realizacji misji naszej Szkoły i Stowarzyszenia

                                                                                                                                                                                

Foto relacja z Konferencji 

 

     
             
....... ...... ....... ....... ......... ......... ........ ......... .......... ........... .......... ............ ............. ............ ........ ........ ......<... ......... ......
 

 

  Konferencja  "Kształcenie w szkołach rolniczych - wyzwania i oczekiwania...


Konferencja  „Kształcenie w szkołach rolniczych – wyzwania i oczekiwania” 
(na tle 25 lat przemian społeczno-gospodarczych i obecności Polski w Unii Europejskiej) 

         Dnia 12 października b.r. o godz. 900 w auli widowiskowej naszej szkoły odbyła się konferencja dotycząca kształcenia uczniów w szkołach rolniczych. Do dyskusji, zebranych gości wprowadzili referatami tematycznymi prof. dr hab. Andrzej Kowalski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa
 i Gospodarki Żywnościowej Państwowego Instytutu Badawczego oraz prof. dr hab. Jacek Przybył z Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

           Następnie odbył się panel dyskusyjny, w którym pytania kierowano do zaproszonych gości: posła Pana Piotra Walkowskiego, starosty pleszewskiego Pana Michała Karalusa, starosty kaliskiego Pana Krzysztofa Nosala, Pana Karola Wesołowskiego, nauczyciela Technikum Inżynierii Środowiska i Agrobiznesu w Poznaniu, Pana Jana Kolańskiego, prezesa zarządu firmy Colian S.A. oraz Pana Tomasza Polaka, dyrektora handlowego firmy AGRORAMI.    

                                                                                      Wnioski z konferencji < czytaj >
                                                                                                                                                                                  

Foto relacja z Konferencji 

 

     
     
....... ...... ....... ....... ......... ......... ........ ......... .......... ........... .......... ............ ............. ............ ........ ........ ......<... ......... ......
 

 

  Relacja z I Wiosennego Festiwalu Zawodowców


Festiwal Zawodowców odbył się przy terenach wystawowych WODR w Marszewie 6 kwietnia 2014r. < plakat festiwalu > W programie między innymi:  pokazy na stoiskach kierunków kształcenia w ZSP-PCKU w Marszewie,  konkursy, występy artystyczne orkiestry i zespołu  oraz degustacja Wielkopolskiego Żurku Wielkanocnego

          

Foto relacja z Festiwalu Zawodowców

 

     
             
....... ...... ....... ....... ......... ......... ........ ......... .......... ........... .......... ............ ............. ............ ........ ........ ......<... ......... ......

 

  Relacja z przekazania tablicy pamięci  na Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia 


Przekazanie Samorządowi Szkolnemu tablicy pamięci Dyrektora Floriana Czajczyka.
 

                 Podczas Walnego Zebrania Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Marszewie (7 kwietnia 2013 r.) Prezes Stowarzyszenia Krzysztof Koszela poinformował zebranych o historii ufundowania tablicy i poprosił Tadeusza Raka (jednego z fundatorów), Władysława. Balcerzaka (absolwenta Szkoły i ucznia dyrektora Czajczyka) i Romana Malmura (ucznia, dyrektora, absolwenta, nauczyciela, wicedyrektora Szkoły i kapelmistrza orkiestry szkolnej) o przekazanie tablicy Samorządowi Szkolnemu.Przewodniczący Samorządu odczytał pismo skierowane od społeczności szkolnej do Stowarzyszenia.
                   Społeczność dziękuje za ufundowaną tablice i zaprasza członków Stowarzyszenia na uroczyste odsłonięcie tablicy. Do tej pory tablica zostanie umieszczona w szkolnej izbie pamięci

Foto relacja z uroczystości przekazania tablicy pamiątkowej

 

     
             
       
             
....... ...... ....... ....... ......... ......... ........ ......... .......... ........... .......... ............ ............. ............ ........ ........ ......<... ......... ......

 

  Relacja z 50 Lecia Szkoły Rolniczej w Marszewie


SPRAWOZDANIE Z UROCZYSTOŚCI
50  LECIA
  POWSTANIA  SZKOŁY  W  MARSZEWIE
.
       

       Uroczystość odbyła się 29 września 2007 roku. Od godziny 800 absolwenci szkoły rejestrowali się w auli szkolnej gdzie otrzymali: monografię zobacz >,  pamiątkowy kubek < zobacz >, identyfikator oraz bony. Zaproszeni goście proszeni byli do budynku głównego szkoły.

       
O godz. 1100 pod namiotem dziękczynną Mszę św. sprawował proboszcz parafii p.w. Ścięcia Świętego Jana chrzciciela w Pleszewie ks. prałat Henryk Szymiec. Oraz księża absolwenci: ks. Piotr Bamberski, ks. Roland Kraska, ks. Tomasz Zysnarski, o. Andrzej Mimier i księża katecheci: ks. kanonik Tadeusz Pietrzak, ks. Janusz Kulbarsch, ks. Paweł Kubiak.
< zobacz >

       Bezpośrednio po Mszy św. rozpoczęły się uroczystości jubileuszowe na których nasza szkoła otrzymała sztandar ufundowany przez Radę Rodziców. Symbolicznego wbicia gwoździ w drzewiec sztandaru dokonali: Przewodnicząca Rady Rodziców p. Terasa Kaganek, Starosta Powiatu Pleszewskiego p. Michał Karalus, Burmistrz M. i G. Pleszew p. Marian Adamek, Przewodniczący Rady Powiatu p. Mirosław Kuberka, p. Dyrektor Florian Czajczyk, p. Dyrektor Kazimierz Jakóbczak, p.Dyrektor Grażyna Borkowska, Honorowy Przewodniczący Rady Rodziców p. Tadeusz Rak, Absolwenci Barbara i Jan Kolańscy.  
zobacz >
 

        Po uroczystościach absolwenci udali się do budynku głównego na spotkanie w klasach wg roczników.  Następnie spotykali się z wychowawcami i zwiedzali szkołę oraz Izbę Pamięci. 

        Od godz. 1500 rozpoczęła się część biesiadna która obejmowała: zabawę przy orkiestrze, spotkania w ogródkach piwnych, spotkania w punktach gastronomicznych, dalsze rozmowy po latach do białego rana.
 <  zobacz >

                                                                                                                                                       < zobacz foto relację >                    

....... ...... ....... ....... ......... ......... ........ ......... .......... ........... .......... ............ ............. ............ ........ ........ ......... ......... ......