ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ INTERNETOWĄ  

 

 

    Í  Spacer po SzkoleÎ

                                                                "Szkoło, szkoło, gdy cię wspominam,
                                                                             Tęsknota w serce się wgryza,

                                                                 Oczy mam pełne łez..."

                                                                                                        Julian Tuwim
 

 

Działalność Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Szkoły Rolniczej w Marszewie 2012 – 2022  < czytaj >

                                                                  

Celem Stowarzyszenia jest szeroko rozumiane działanie na rzecz wspierania rozwoju edukacyjnego, kulturalnego, społecznego oraz gospodarczego Rzeczypospolitej Polskiej we wszystkich obszarach życia, a w szczególności w zakresie: nauki, edukacji, oświaty i wychowania, kultury i sztuki, sportu i rekreacji, pomocy potrzebującym, w tym w szczególności zagrożonym wykluczeniem społecznym, przeciwdziałania bezrobociu,
    Stowarzyszenie wspiera idee samorządności, kultywowania tradycji, historii, wspierania i dbania o ekologię oraz ochronę środowiska naturalnego, ochrony i promocji zdrowia, współpracy międzynarodowej, upowszechnianie postaw proeuropejskich,  organizacji i promocji wolontariatu.
    Ponadto Stowarzyszenie organizuje życia kulturalne i towarzyskie absolwentów i uczniów,  rozwój obszarów wiejskich, inicjuje współpracę absolwentów dla umocnienia ich pozycji zawodowej oraz skupiania wokół idei Stowarzyszenia zainteresowanych rozwojem przedsiębiorczości i instytucji okołobiznesowych.
    Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Przy czym osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenie. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która pragnie wnieść wkład w urzeczywistnienie celów Stowarzyszenia i jest aktywnie zaangażowana w życie społeczności lokalnej oraz pełnoletni obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który złoży pisemną deklarację członkowską.
      Członkostwo Stowarzyszenia nabywa się poprzez złożenie deklaracji
członkowskiej i przyjęcie w poczet członków Stowarzyszenia uchwałą Zarządu.

 

Zachęcamy do członkostwa w naszym Stowarzyszeniu !